Zdraví

Muzikoterapie jako způsob léčby

Pokud má někdo zdravotní obtíže, používání léku pro jejich odstranění se zdá být normálním postupem. A co vyzkoušet léčbu hudbou? Samozřejmě, že nepomůže se všemi zdravotními obtížemi, ale s některými by pomoci mohla.

Co se skrývá pod pojmem muzikoterpaie?

Jedná se jak o pasivní, tak i aktivní způsob léčby. Do pasivního způsobu patří poslech a do aktivního přímo zapojení se do hudební produkce a to hrou na jakýkoli hudební nástroj nebo zpěvem.

A proč právě tento způsob: Hudba provází lidstvo od jeho počátků. Lze u ní relaxovat a uklidnit se.

Kořeny muzikoterapie se objevují již v dávné minulosti. Vědci zjistili, že pravěcí lidé využívali jeskyně nejen k úkrytu, ale také pro obřady spojené s hudební produkcí a to díky tomu, že jejich prostor nabízel příhodné akustické podmínky.

Muzikoterapie v současné době

Některé země berou muzikoterapii jako plnohodnotnou formu péče. U nás je prozatím vnímána jako alternativní způsob léčby.

Dobrých výsledků dosahuje u malých dětí, které mají obtíže s hyperaktivitou. Pokud se dítě učí hru na nějaký hudební nástroj, musí se soustředit na koordinaci práce rukou či nohou. Hra na flétnu je vhodná pro děti, které mají dechové obtíže. Zpěv se hodí pro obtíže logopedického rázu.

Vědci prokázali, že hudební tóny mohou ovlivňovat také celou řadu fyziologických procesů, mezi něž patří srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, koncentrace, koordinace, obratnost nebo orientace v prostoru.

Hudba podporuje vyplavování endorfinů a působí jako prevence proti depresím.

Možností, jak zapojit hudbu do běžného života, je celá řada a kromě toho není hudba omezena věkem, začít můžete kdykoli.