Doporučujeme Pro maminky Rodina Zdraví

Víte, co to jsou lesní mateřské školy?

Lesní školky jsou alternativní typ předškolního vzdělávání pro děti od tří do šesti let. Nejdůležitějším znakem těchto školek je, že výuka probíhá venku, za každého počasí.

Důraz je kladen především na rozvoj dovedností dítěte vlastními silami a v přímém kontaktu s přírodou. Odpočinek je realizován v zázemí s nejrůznějšími podobami (jurty, chatky nebo maringotky). Samozřejmostí jsou i návštěvy divadel, muzeí a podobných institucí.

Proč právě les?

Les je brán jako velké hřiště a příroda jako učitelka (trpělivá, přívětivá, ale i nesmlouvavá). Děti zde najdou vše, co potřebují – přeskakují překážky, běhají a lezou tam, kam si troufnou, poznávají přírodu kolem sebe. Hledá – li někdo chvilku klidu a odpočinku, najde si klidné místo, odkud může pozorovat dění kolem sebe a zároveň naslouchat šumění stromů a zvukům lesa.

Učitelé se snaží připravovat programy navazující na roční období a místo, které se v ten den stává „učebnou“ pod širým nebem. Jako pomůcky děti často využívají přírodní materiály – klacíky jako tužku pro kreslení v písku, spolu s kamínky coby doprovodný hudební nástroj při zpěvu. Kamínky jako počítadlo. Zároveň se jim naskýtá jedinečná příležitost poznávání všemi smysly – vůni letní louky, zvuky přírody. Pozorují a přemýšlejí, pro koho mají význam lesní plody, kdo usedá a proč na luční kvítí. Po celý rok cestují veřejnou dopravou na různé návštěvy a účastní se kulturních akcí ve svém okolí. Školka vytváří své vlastní slavnosti a jarmarky, aby i rodiče mohli vidět, jak jejich děti ve školce „fungují“.

Charakteristika školek

Základní krédo je celoroční pobyt venku, realizace aktivit a činností se uskutečňuje převážně v lesním prostředí, přičemž zázemí tvoří vyhřívané v prostředí. Neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení. Třída je tvořena maximálně patnácti dětmi a dvěma dospělými. Základem je vzájemná důvěra a dobrá komunikace s rodiči, ta je zásadní. Východiska pro vzdělávání vidí lesní školky v přirozených situacích, spontánních hrách a přímých zkušenostech dětí. Děti jsou rozvíjeny v souladu s platným kurikulem pro předškolní vzdělávání.

U dětí se více rozvíjí kreativita a hrubá motorika, bývají méně nemocné a pobyt v přírodě má příznivý vliv na děti s ADD a ADHD – více se koncentrují, aktivity a pobyt v přírodě jim ulevují od symptomů.