Doporučujeme

Dlužníci a exekuce

Exekuce se staly v posledních letech fenoménem, zaklínadlem i postrachem. Pokud se chce fyzická nebo právnická osoba dozvědět informace o vydaných či probíhajících exekucích, může se každý obrátit na internetový portál JAKNAREGISTRY.CZ.

Informace o exekucích jsou evidovány v centrální evidenci exekucí (CEE), do které můžete nahlížet a za příslušný poplatek se dovědět, zda na vás nebyla uvalena exekuce. Dlužnické registry neslouží jen bankovním společnostem k ochraně svých financí, ale i dlužníkům, aby zjistili, zda nejsou v rejstříku vedeni. Dlužníci mají také možnost se pomocí těchto webových stránek orientovat i v možnostech, jak exekuci řešit.

Zjistí, že jejich situace není tak beznadějná, jak by se mohlo zdát. V dlužnickém registru jsou zdarma ke stažení vzory návrhů na odklad exekuce, zastavení nebo slučování více exekucí a další informace. To vše jsou reálné možnosti, kterými lze čelit nebezpečí ztráty majetku, peněz na účtu nebo sociálních dávek.

547351984_4019672088_oNejobvyklejší variantou řešení exekuce je podání návrhu na odklad exekuce. Formulář obsahuje údaje, jako je adresa exekutorského úřadu, který je exekucí pověřen, dále číslo jednací dané exekuce, případně spisová značka exekutorského úřadu. Dále musí dlužníci uvést své jméno a adresu, to samé u věřitele. V dalších kolonkách se vyplňují údaje o soudu, který exekuci nařídil, o důvodu exekuce a v neposlední řadě důvody žádosti o odklad včetně důkazů.

Rovněž můžete žádat o zastavení exekuce, nebo o sloučení několika exekucí. Sloučení více exekucí může výrazně přispět ke snížení výdajů a zvláště v případě bagatelních pohledávek to může znamenat ušetření značné části celkově vymáhaných nesplacených pohledávek.

Centrální evidenci exekucí (CEE) najdete na portálu exekuceinfo.cz, na který se od nás dostanete. Odtud jsou pak zasílány dotazy přímo do databáze CEE. Portál nevyžaduje žádnou registraci a vše funguje prakticky online. V případě nálezu se můžete dozvědět i detaily exekuce a informace o tom, jak a kam se obrátit. Tato služba je placená a platba se uskutečňuje platební kartou nebo bankovním převodem.