Doporučujeme

Založení společnosti

Kdo chce dnes podnikat, postavit se na vlastní nohy a nebýt závislý na zaměstnavateli, má možnost si založit svou vlastní společnost. Chce to jen dobrý nápad, chuť, elán a také hodně trpělivosti zejména na začátku. A právě veškerá byrokracie spojená se zakládáním je častou překážkou, která některé potenciální podnikatele odrazuje.

Přitom za vás tuto cestu může vyšlapat někdo jiný. Stačí zaplatit malý poplatek a svalit veškeré starosti a celé založení s.r.o. na bedra specializované společnosti, která se touto činností zabývá. Nebudete muset běhat po úřadech a ztrácet drahocenný čas i nervy. Namísto jednání s úředníky, čekání na souhlas živnostenského úřadu a na zápis do obchodního rejstříku, se můžete naplno věnovat svému podnikatelskému záměru, navazovat obchodní kontakty, případně připravovat sídlo, shánět vybavení či materiál a promýšlet strategii své budoucí firmy.

Co pro to udělat?

V pohodlí svého domova si na internetu vyhledáte web specializované firmy, která se zabývá zakládáním společností. Své požadavky zadáte online vyplněním příslušného formuláře. Po zaplacení poplatku a zaslání plné moci, se již nemusíte dál o nic starat a v klidu se připravovat na své podnikání. Firma vás pouze vyzve k vyplnění a zaslání několika listin, které jsou nezbytné k založení vaší nové společnosti. Zabývá se nejen zakládáním společností s ručením omezeným, ale objednat si můžete i založení a.s.

Co za vás udělá firma?

Jednak připraví veškeré dokumenty nutné k založení s.r.o., eventuálně k založení a.s. Následně vám zašle fakturu, na základě které uhradíte příslušný poplatek. Kompletní cena při zakládání s.r.o. se je ve výši 6.999 Kč a za založení a.s. zaplatíte fixní poplatek 38.999 Kč. Za tyto poplatky získáte úplně všechno, abyste mohli začít v klidu podnikat bez jednání na úřadech, placení kolků a vyplňování nudných formulářů. Na vás zůstane, abyste zvolili název své nové firmy a společnost ověří, zda projde na rejstříkovém soudu. Společnost za vás vyřídí i notářský zápis, zaplatí notářský poplatek, vybaví živnostenské oprávnění včetně poplatku, pořídí kolky a podá návrh na zápis do obchodního rejstříku, o jehož proveden vás bude informovat.