Novinky Pro maminky

To je nadělení – očekáváme příchod dvojčat

Vícečetné těhotenství není v současné době ničím neobvyklým. Velmi často bývá spojováno s asistovanou reprodukcí. Svoji roli však hraje i dědičnost.

Jedno nebo dvouvaječná dvojčata?

Zda budou dvojčata stejného pohlaví, či nikoli, zda si budou podobná neb budou odlišná, to ovlivní, zda jsou jedno nebo dvouvaječná

Jednovaječná dvojčata

Vyvíjejí se z jednoho vajíčka a jedné spermie. Zárodek se velmi brzy rozdělí na dvě embrya. Tato dvojčata mají stejné pohlaví, stejný dědičný základ, stejnou krevní skupinu, shodnou konstituci těla a jsou si velice podobná.

Dvojvaječná dvojčata

Vyvíjejí se po oplodnění dvou vajíček dvěma spermiemi. Každé má svoji vlastní placentu. Nemusejí si být podobná a dokonce nemusejí mít stejné pohlaví. Také nemají shodný genetický základ.

Porod dvojčat

Každé těhotenství dvojčat a jejich porod se posuzují individuálně. Pokud se porodník rozhoduje o způsobu porodu, je nutno vzít v potaz všechny faktory související s těhotenstvím. Porod může být přirozenými porodními cestami nebo císařským řezem. Občas dochází k tomu, že první miminko se narodí porodními cestami a pro druhé je potřeba aplikovat císařský řez.

Spontánní porod je vhodný u dvojčat, která jsou obě natočená hlavičkou dolů, nebo je tak natočeno alespoň první z dvojčat.

Císařský řez se provádí při nevhodné poloze miminek. Dalším faktorem je akutní zvýšení krevního tlaku. Také může dojít k předčasnému odlučování placenty. Důvodem je i nestejnoměrný vývoj dvojčat.

Císařský řez se může provést v celkové narkóze nebo pomocí epidurální anestezie – do oblasti bederní páteře se zavedou znecitlivující látky. Druhá varianta má výhody pro maminku i miminko. Snáze dojde k rozvoji laktace, neobjevují se nepříjemné stavy spojované s narkózou a miminko může být ihned po porodu v přímém kontaktu s maminkou.

Pro kombinovaný porod se porodník rozhodne v případě, že se objeví akutní komplikace během spontánního porodu prvního miminka.