Novinky

Studie spojuje omezení potratů s výrazným nárůstem sebevražd u mladých žen

Stále více zemí zakazuje nebo omezuje možnost potratů. Mnohdy nemají možnost potratu ani ženy, které byly znásilněny, čekají dítě s vadami nebo jsou příliš mladé. Mnoho lidí je překvapeno tím, že v 21. století dojde k něčemu takovému a budou se v moderních zemích omezovat možnosti potratů. Bohužel se ukázalo, že to vede nejen k narůstajícím nebezpečným pokusům o potrat doma, ale také k výraznému zvýšení sebevražd u mladých žen. V Evropě zakazuje potraty Polsko, velmi však loňský rok šokovaly Spojené státy, které ho také zavedly.

Studie ukázala spojitost s omezením potratů a sebevraždami

„Tato asociace je robustní – a nemá nic společného s politikou,“ řekl jeden spoluautor. „Všechno je podloženo daty.“

Vzhledem k tomu, že potraty jsou v současnosti nedostupné ve více než čtvrtině amerických států, recenzovaný výzkum publikovaný ve středu zdůrazňuje dopad přerušení péče a odhaluje, že omezený přístup je spojen se zvýšeným rizikem sebevražd u mladých žen.

Analýzu cílené regulace zákonů o poskytovatelích potratů (TRAP), publikovanou v časopise JAMA Psychiatry , provedli čtyři odborníci z Dětské nemocnice ve Filadelfii (CHOP) a Pensylvánské univerzity (Penn).

„Stres je hlavním přispěvatelem k zátěži duševního zdraví a hlavním hnacím motorem zvýšeného rizika sebevražd,“ uvedl v prohlášení spoluautor studie Ran Barzilay, dětský psychiatr a neurovědec z CHOP a Penn’s Perelman School of Medicine.

„Zjistili jsme, že tento konkrétní stresor – omezení potratů – postihuje ženy v určitém věku v konkrétní příčině smrti, kterou je sebevražda,“ dodal Barzilay. „To je výhled na 10 000 stop.“

„U žen, které zažily šok z tohoto typu restriktivní legislativy, se výrazně zvýšil počet sebevražd.“

I když je studie založena na údajích na státní úrovni od roku 1974 do roku 2016, byla odhalena v době zvýšeného strachu z přístupu k potratům – pouhých šest měsíců poté, co Nejvyšší soud USA zrušil Roe v. Wade a Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.

Od tohoto rozsudku z 24. června vstoupily v platnost zákazy „spouštěčů“ a zákonodárci proti rozhodnutí státu vystupňovali úsilí o omezení potratů, čímž zablokovali miliony lidí schopných otěhotnět vyhledat péči v blízkosti domova.

„Potraty jsou v současné době nedostupné ve 14 státech a soudy dočasně zablokovaly vymáhání zákazů v osmi dalších od 12. prosince 2022,“ uvádí nedávná recenze Guttmacherova institutu.

Během let zkoumaných výzkumníky Penn-CHOP prosadilo 21 států alespoň jeden zákon TRAP.

„Vytvořili jsme tři indexy, které měří přístup k reprodukční péči na základě vymáhání legislativy na státní úrovni,“ vysvětlil hlavní autor Jonathan Zandberg z Penn’s Wharton School. „Pokaždé, když stát prosadil zákon, který se týkal reprodukční péče, začlenili jsme ho do indexu.“

Po prozkoumání míry sebevražd před a poté, co zákony vstoupily v platnost, a jejich srovnání s mírami jinde a širokými trendy, výzkumníci zjistili, že „poměrně ženy, které zažily šok z tohoto typu restriktivní legislativy, měly významný nárůst sebevražednosti,“ řekl Zandberg..

Publikace uvádí, že během sledovaného období byla roční míra úmrtí sebevraždou 1,4–25,6 na 100 000 žen v reprodukčním věku – výzkumníci se zaměřili na ženy ve věku 20–34 let – a 2,7–33,2 na 100 000 žen v poproduktivním věku neboli 45–64 let.

U žen v reprodukčním věku byla průměrná sebevražedná úmrtnost, když nebyly uplatňovány žádné zákony TRAP, 5,5 na 100 000 a prosazování takového zákona bylo spojeno s 5,81 % vyšší roční mírou – trend, který nebyl u starších žen zjištěn.

Prohlášení univerzity poukazuje na to, že výzkumníci „zkoumali další běžnou příčinu smrti, úmrtnost motorových vozidel, a neviděli žádný účinek.

I když vědci uznali omezení svých zjištění, zdůraznili také, jak přísné byly jejich metody.

„Tato asociace je robustní – a nemá nic společného s politikou,“ řekl Barzilay. „Všechno je podloženo daty.“

Spoluautorka Rebecca Waller z Penn’s Department of Psychology zdůraznila, že „sledujeme spojení mezi souhrnnými údaji o příčinách smrti na státní úrovni a politikou a politikou po mnoho desetiletí“.

„Přesto každá smrt představuje individuální okamžik tragédie,“ řekla. „Takže je toho zjevně mnohem víc, co musíme pochopit o tom, co tato zjištění znamenají pro individuální riziko sebevraždy.“

„Ať už na to všechno máte jakýkoli názor, je to ve všech zprávách. Je to všude,“ dodal Waller. „Ženy internalizující příběhy, které slyší, jsou ty, které tato omezení ovlivní nejvíce.“

Nová zjištění ilustrují pouze jeden způsob, jak omezení potratů ohrožuje životy lidí schopných otěhotnět.

Výzkum zveřejněný začátkem tohoto měsíce organizací Commonwealth Fund ukazuje , že „ve srovnání se státy, kde je interrupce dostupná, mají státy, které potraty zakázaly, plánují zakázat nebo jinak omezily, méně poskytovatelů mateřské péče, vyšší čísla úmrtnosti matek a úmrtí kojenců, zejména u barevných žen, vyšší celkové úmrtnosti žen v reprodukčním věku a větší rasové nespravedlnosti v jejich zdravotnických systémech.“

Tato zpráva tvrdí, že ve spolupráci s rezidenty, pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče mohou představitelé státu zlepšit životy pacientů tím, že budou bojovat za více a kvalitnějšího personálu a zařízení pro mateřskou péči a také „přijetím rozšíření způsobilosti Medicaid v rámci zákona o cenově dostupné péči o pacienty s nízkou příjem dospělých a prodloužení pokrytí Medicaid po porodu na jeden rok.“

„Zvýšené federální financování reprodukční zdravotní péče, plánování rodičovství, mateřské péče a transformace systému poskytování péče by také mohlo zmírnit dopad rozhodnutí Dobbse a státních zákazů potratů na životy lidí,“ dodává publikace. „Akce státu, Kongresu a výkonné moci jsou všechny potřebné k ochraně zdraví žen a rodících osob a zajištění optimálních a spravedlivých výsledků pro matky a kojence.“

Zdroj článku:https://www.commondreams.org/news/abortion-suicide