Vaše příběhy

Srážka s b….. bolí

Můj článek by mohl také znít: „Jak se chovat na diskuzních fórech“. Rodinná přítelkyně v současné době pracuje na závěrečné vysokoškolské práci. V rámci praktické části sbírá podklady ke své odborné práci i formou dotazníku. Přítelkyně Jana je ale příliš slušná na to, aby v ulicích oslovovala respondenty, a snažila se jim vnutit dotazník. Zvážila tedy možnost online dotazníku, který považuje za mírnější formu nátlaku na oslovené.

Jana svůj dotazník vložila do několika diskusních fór, a očekávala odpovědi od oslovených respondentů. Ohlasy na dotazník přicházely, ale ne všechny příspěvky byly odpovědi na šetření, které přítelkyně prováděla on-line. V diskusních příspěvcích zaznělo znevažování dotazníku, ale diskutující slovně útočili i na osobu přítelkyně. Nevím, zdali jim připadá normální urážet, a někdy dost hrubě, osobu, kterou v životě neviděli. Jednání diskutujících nebylo k Janě příliš taktní, a mnohdy hraničili s urážkami na cti.

Měli volbu, šetření se nemuseli zúčastnit

Ale, na hrubý pytel pomůže jen hrubá záplata. Pokud se často setkáváte se špatným chováním diskutujících, jedinou účinnou radou je, zachovejte se jako oni. Protistrana sama zakusí, jaké to je, být urážen a znevažován, ale pozor Vy buďte slušní. Slovní facky můžete uhodit s grácií.

Ivana K.