Do Moravského krasu za jeskyněmi

Moravský kras je území rozkládající se v Drahanské vrchovině v severní oblasti Jihomoravského kraje. Nejbližším velkým městem je Blansko, které je výchozím bodem pro výlety do Moravského krasu.

Toto zajímavé území vyniká nejlépe a nejvíce vyvinutou krasovou oblastí u nás. Nejcennější část území byla prohlášena za Chráněnou krajinnou oblast nazvanou Moravský kras. Území je odvodňováno řekou Punkvou, která je nejdelší ponornou řekou v České republice.

Stará_Amatérská_jeskyně_-_Bílá_voda_v_Povodňové_chodběMoravský kras je znám a oblíben zejména díky mnoha přístupným jeskyním. Celkový počet registrovaných jeskyní v Moravském krasu přesahuje číslo 1600. V jeho nejnavštěvovanější severní části se nacházejí čtyři nejznámější veřejně přístupné jeskyně, kde se provádějí organizované prohlídky v časech, které si můžete zjistit na internetových stránkách. Jedná se o jeskyně Sloupsko-Šošůvské, jeskyni Balcarku, Kateřinskou a Punkevní. Ve střední části krasu je pak rovněž přístupná jeskyně Výpůstek.

Nejnavštěvovanější jeskyní je Punkevní. Jedná se o mohutné prostory zdobené mnoha krápníky. K její atraktivitě přispívá plavba lodičkami po ponorné říčce Punkvě, které návštěvníky zavedou až k ustí jeskyně, které se nachází na dně známé propasti Macocha, hluboké 138 m.

Další jeskyní vzdálenou od vchodu do Punkevní jeskyně zhruba 1 km je Kateřinská jeskyně. Jedná se o rozsáhlý systém jeskynních chodeb, jehož součástí je i Hlavní dóm, který je největším podzemním prostorem Moravského krasu. Jedinečným jevem jsou hůlkové stalagnity dosahující výšky až 4 m.

Nedaleko obce Ostrov u Macochy leží jeskyně Balcarka, která je zvláštní tím, že chodby probíhají ve dvou výškových úrovních spojených dómy a komíny. Velký dóm je druhou největší prostorou Moravského krasu.

Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou vyhloubeny Sloupským potokem, který se v podzemí spojuje s Bílým potokem a vytváří ponornou řeku Punkvu.

Jeskyně Výpůstek je přístupná veřejnosti až od r. 2007 a na rozdíl od ostatních, které jsou otevřeny od března do listopadu, ji můžete navštívit celoročně.