Zdraví

Aby vás chlast nesrazil na kolena!

Úděl žen není v dnešní společnosti jednoduchý. Musí obstát v roli manželek, milenek, matek a nikdo je nešetří ani v zaměstnání. Takzvaná emancipace, kdy se od ženy předpokládá stejný výkon jako od muže a k tomu porození a vychování děti, ale mívá i svou odvrácenou tvář. Tou je chybějící čas k odpočinku.

Neustálý nápor na výkon se odrazí na fyzických a především duševních problémech. Ženy hledají „ventil“ a tak mají skryté sklony k nadužívání alkoholu. S tím je spojené riziko propadu do závislosti. Alkoholiček přibývá a oproti mužům mají větší problém se závislostí zbavit. Prvotním krokem ke zvládnutí problému je přiznat si, že ho mají. Ukrytí prázdných flašek do skříně určitě nic neřeší. Příznaky alkoholismu se obvykle objevují několik měsíců a ženy se jimi většinou nechlubí.

Ženy problémy s alkoholem tají

Za závislého se považuje člověk, který během posledních šesti měsíců vykazuje alespoň tři z následujících znaků: craving, což je neodolatelná touha se napít, snížená sebekontrola, odvykací stav, zvyšování tolerance, zanedbávání jiných zájmů a pokračování v pití i přes negativní důsledky. Pokud má problémy s pitím matka malých dětí, je riziko o to závažnější, protože se může stát, že nezvládne plnění rodičovských povinností.

Diskrétní léčebné terapie

Léčba závislosti na alkoholu má několik forem a nemusí nutně znamenat hospitalizaci. V AdiCare vám poskytnou diskrétní terapie, které vám pomohou zvládnout vaše složité životní období bez ztráty důstojnosti. Objednejte se na nezávaznou vstupní a diagnostickou konzultaci a získejte odpověď na všechny vaše otázky. Není totiž nic horšího, než opilá matka, a pohled na ženu potácející se namol, je vskutku žalostný. Vezměte osud do svých rukou a začněte jednat, než bude pozdě. Máte moc to změnit!

Co umí v AdiCare?

V AdiCare nabízí rychlou a efektivní pomoc psychologů, adiktologů, psychiatrů a odborných relaxačních terapeutů. Vše naprosto diskrétně, bez záznamů do vašich lékařských karet. AdiCare je jediné nestátní centrum, které nabízí komplexní ambulantní programy k léčbě závislostních onemocnění. Vyzkoušejte průlomovou novinku v léčbě rizikového pití. Efektivitu nového konceptu léčby závislosti prokázaly četné zahraniční studie a je zařazen od roku 2014 do Národního akčního plánu pro boj se závislostí v ČR. Terapie kontrolované konzumace alkoholu představuje alternativní cestu ke zvládnutí závislosti pro všechny, kteří chtějí svou konzumaci dostat pod kontrolu.