Jak se dá reklamovat zájezd radí Aplikant.cz

V případě, že je pořadatelem zájezdu cestovní kancelář, odpovídá za to, že takto zprostředkovaný zájezd bude odpovídat uzavřené smlouvě se zákazníkem. Nehraje roli, zda služby poskytuje ona sama či má ve smlouvě ustanoveného jiného poskytovatele, například hotel či leteckého přepravce. Zákazník se s reklamací může obrátit přímo na cestovní kancelář. Pokud je zájezd zprostředkován odlišnou cestovní kanceláří nebo agenturou lze vadu řešit i tam. Zákazník si rovněž musí dát pozor, aby vše, co si v cestovní kanceláři ústně domluví, měl uvedeno i písemně ve smlouvě.

Reklamace u cestovní kanceláře

Pokud dovolená neprobíhá podle plánu, cestovní kancelář musí zajistit nápravu. To, co může zákazník požadovat, se liší podle míry nedostatku. V první řadě musí cestovní kancelář zajistit, aby zájezd pokračoval i za cenu snížené kvality služeb. Pak se pochopitelně rozdíl v ceně zákazníkovi vrací. V případě vyššího standardu náklady hradí sama cestovní kancelář. V případě, že se jedná o vadu podstatnou a řešení, co je navrženo, není vůbec srovnatelné s původním scénářem, má zákazník právo kompenzaci odmítnout a požadovat dopravení zpět domů. Zákazník také může odmítnout nabízené řešení i v momentě, kdy toto řešení má nižší kvalitu a cestovní kancelář ale není ochotna poskytnout slevu.

Recenze na cestovní kanceláře

Recenze a hodnocení můžete přidat snadno na hodnotícím portálu Aplikant.cz od společnosti 123jobs Media. Vaše nezávislé hodnocení se zde objeví ve formě hvězdiček nebo textu. Můžete zde vyjádřit anonymně svoje názory a přidat recenze firem. O své zkušenosti s cestovními kancelářemi se tak můžete podělit s ostatními zákazníky.

Řešte situaci na místě

Pokud je například výhled z okna odlišný od smluveného požadavku, je nutné tento problém řešit ihned a reklamovat na místě. Zákazník by měl ideálně okamžitě zkontaktovat svého delegáta a žádat napravení situace. Taktéž by měl požádat o vystavení písemného dokladu o tom, že uplatnil reklamaci. Každý takový nedostatek je pak dobré zdokumentovat například fotografiemi. Důkazem také mohou být svědectví ostatních účastníků.