Doporučujeme

Problematika skladování

Skladování je stejně důležité jako výrobní proces samotný. Co by to bylo platné, kdyby se vyrobily vynikající produkty, když by se pak následným uložením poničily. Tato problematika je stále více aktuální tím, jak rostou naše výrobní kapacity a množství vyrobených produktů.

RTEmagicC_conveyor_vertical.jpgTy je pak většinou nutno soustřeďovat do velkokapacitních skladů, kde se mohou nechat uložené a v určitém, kratším či delším čase, pak odtransportovat do obchodních řetězců či ke konečnému zákazníkovi.

Skladování, když si zde odpustíme potravinářskou výrobu, která se musí řídit přísnými hygienickými předpisy, se dnes velmi řeší úspěšně technologií paletizace. To znamená, že se na sklad naváží zboží na paletách, které mají pokud možno jednotný rozměr.

Jejich základem je paleta, většinou dřevěná, ale používají se v menší míře plastické či plechové. Palety mohou být nakládány ručně, ale ve větších podnicích se dnes úspěšně zavádějí paletizační manipulátory. Ty dokáží paletu naložit v co nejkratším čase a co nejúsporněji, aby pak po odvezení na sklad mohly zabrat co nejmenší plochu i co nejmenší prostor.

Skladová technologie

RTEmagicC_palletiser.jpgManipulace s paletami je ve skladech jednoduchá většinou s pomocí vysokozdvižných vozíků, ale v menších výškách i s pomocí ručních zařízení. Paletizace, jako proces plně automatizovaný, potřebuje také počítačové jednotky, v tomto případě se jim říká jednotky řídící. S jejich pomocí lze na palety nakládat odlišné zboží a i v různých úpravách podle toho, jak vyžaduje zákazník. například někdo vyžaduje obalení umělohmotnou folií, jiný naopak ne.

Skladování ve velkých prostorách má zcela jiné parametry než malý sklad, je totiž důležité nejen zboží uložit, ale pak v případě potřeby nalézt a přivézt v co nejkratším čase. To se dnes řeší pomocí výpočetní techniky.

Skladování je dnes jako položka logistiky samostatným oborem, protože se touto činnosti zabývají samostatné firmy. Ty mohou využívat starších prostor, ale i stavět úplně nové haly. To je samozřejmě výhodné pro menší firmy, které pracují s určitými komoditami nárazově či sezónně, mohou vyrábět na sklad, pokud je to pro ně výhodné a podobně.