Novinky Rodina

Jak na zdravý a šťastný vztah

Možná občas přemýšlíte nad tím, zda je váš partnerský vztah zdravý a šťastný. Zdravý vztah je charakteristický vzájemným respektem, důvěrou či empatií. Vztah vyžaduje spolupráci obou partnerů, kteří se snaží překonávat svoje rozdíly.

Jaké vlastnosti by měl mít zdravý a šťastný vztah?

Kompatibilita

Měl by existovat bez společných konfliktů. Faktorů, které mají vliv na zdravý a spokojený vztah, je velké množství. Patří mezi ně právě i kompatibilita. Pokud jsou partneři kompatibilní, mohou si užívat vzájemnou společnost, snadno spolu mohou mluvit a prožívat v klidu a pohodě společně strávený čas.

Vzájemný respekt

Není reálné, aby se partneři na všem shodli, ale je životně důležité, aby si vážili jeden druhého, respektovali své odlišné názory a hledali kompromisy. Není dobré druhé partnerovi vnucovat své vlastní přesvědčení, svoje názory.

Individualita

I když chcete být stále se svým partnerem, nechte mu trochu prostoru pro jeho vlastní zájmy a záliby, pro jeho přátele. To samé však platí o vás. Nevzdávejte se svých zálib, i když mohou být odlišné od těch partnerových. Můžete mít záliby společné, ale i každý svoje vlastní.

Otevřená komunikace

Otevřený a upřímný dialog je základním stavebním kamenem každého dobře fungujícího vztahu. Ve vztahu byste měli mít oba možnost otevřeně a svobodně vyjádřit své obavy nebo pocity a to i v případech, kdy se objeví potíže. Jen tak může vztah fungovat zdravě. Schopnost vést dobrý rozhovor je jednou z možností, jak zůstat s partnerem emocionálně spojen.

Důvěra

Důvěra vytváří ze vztahu bezpečné místo. Šťastné a spokojené vztahy jsou založeny právě na důvěře.

Odpovědnost

Převzít odpovědnost za své činy, slova a reakce vždy vyžaduje odvahu. Vyžaduje to sebepozorování, pokoru a upřímnost.

Každý vztah potřebuje neustálou péči, vyžaduje vaši pozornost, jen tak bude spokojený a zdravý.