Zdraví

Chcete srovnat svoje vnitřní síly? Vytvořte si mandalu

Mandala je symbol, který provází lidstvo po celé věky, což dokazují i prastaré nálezy obrazců z období paleolitu. Mandaly nalezneme jako obrazce v půdorysech staveb, které vznikly v období starobylého Egypta či Babylónu.

Co je vlastně mandala?

Samotné slovo má původ ve starobylém indickém obřadním jazyce sanskrtu a dalo by se přeložit jako kruh či oblouk.

Mandalu tvoří kruhový obrazec, z jehož středu směřují tvary, které jsou uspořádány symetricky. Nutně to však nemusí být pouze kruh. Mandala symbolizuje jednotu a rovnováhu. To jsou vlastnosti, které nepatří do žádné kultury ani náboženství. Mandaly nalezneme v architektuře celé řady kostelů a katedrál, kde jsou součástí podlah či okenních rozet.

Co přináší její tvorba?

Mandaly, ať už jejich vybarvování nebo tvorba, jsou ideální způsob pro relaxaci a koncentraci. Velmi často se využívají k terapeutickým účelům a pro poznání sebe sama. Nepotřebujete žádné výtvarné schopnosti ani umělecké vzdělání, jedná se totiž o vyjádření sebe sama. Pomáhají zpracovat naše emoce, přinesou nám zklidnění, dodají energii, pomohou zvýšit sebevědomí a to díky realizaci z jejich tvorby.

Můžete využít připravené šablony nebo si mandalu vytvořit dle vlastních pocitů. Než začnete cokoli vytvářet, usaďte se, zavřete oči a pokuste si uvědomit svoje pocity, ty pak přeneste na papír ve formě tvarů či barev. Nepřemýšlejte nad tím, zda se k sobě barvy hodí, či nikoli.Mějte na paměti jedno velmi důležité pravidlo, čím více budete nad mandalou přemýšlet, tím méně bude obraz odrazem vašich pocitů a vy nebudete s výsledkem spokojeni.

Pro tvorbu mandal můžete využít jakékoli kreslící prostředky. Lze je však vyrábět i jako koláž nebo mandaly trojrozměrné. Můžete vyzkoušet mandaly z barevných písků nebo z celé řady příodních materiálů či korálků.

Výsledný obrazec si umístěte někam, kde na něj budete dobře vidět. Pro jeho tvorbu jste využili svoji energii a je to odraz vašich niterních pocitů. Pokud se na ní zadíváte, pomůže vám to pozastavit se a odpočinout si.