Uncategorized

Alergie na ořechy a semena

Ořechy jsou považovány za jedny z nejvýživnějších potravin, jedná se ovšem také o silný alergen, který může být pro konzumenty, v případě alergie, velmi nebezpečný. Pouze málokdo zná skutečné hrozby této alergie, proto je vhodné se o ní dozvědět co nejvíce.

Matoucí pojmy

Jedna z nejčastějších alergií se vztahuje na arašídy a často se mylně označuje jako alergie na ořechy. Skutečnost je ovšem taková, že se arašídy řadí mezi luštěniny. Zavádějící je také označení mnoha dalších plodin, které jsou za ořechy označovány. V odborné terminologii se jedná o semena, ta lze od ořechů odlišovat v mnoha aspektech.

Rovněž se snadno pletou slunečnicová a dýňová semínka nebo dokonce i kokosové ořechy, ačkoliv jsou jako ořechy označovány, tak se stále jedná o semena, jen o velká semena. Při bližším zkoumání lze dokonce zjistit, že “ořechy“ mají jen velmi omezený význam a řadí se mezi ně kešu, mandle, pistácie aj.

Je důležité na rozdílnost pamatovat a to především kvůli tomu, aby se nikdo zbytečně neomezoval a nekonzumoval všechny druhy ořechů, kvůli alergii na zcela odlišný druh plodiny. Například samotné arašídy se skládají ze zcela odlišných bílkovin, než lískové ořechy nebo mandle. Pokud se projevuje alergie na arašídy, tak není podmínkou, že bude i na jiné plodiny, dokonce se jedná o málo pravděpodobnou možnost.

Výskyt alergie

Přesný výskyt není nikdy možné s přesností určit, jelikož mnoho lidí ořechy a semena nekonzumuje, nebo je konzumuje v tepelně upravené formě, která má již zcela jiný dopad. Podle výzkumů trpí například na arašídy celkem 3% všech dětí.Ve chvíli, kdy se alergie projeví, tak je pravděpodobné, že je dítě alergické i na podobné potraviny, které obsahují stejný druh bílkovin. Alergie se ovšem může projevit i v dospělosti, jedná se o častý případ.

Rozpoznání příznaků

Při alergii lze obvykle sledovat reakce velmi rychle, symptomy jsou různé a patří mezi ně:

• Kopřivka

• Dušnost

• Otok krku

• Otok jazyka

• Bolest žaludku

• Zvracení

• Průjem

• Anafylaxe

Jak alergii řešit

Alergie, respektive symptomy, se obvykle dostavují nejpozději do 30 minut po konzumaci. V této fázi lze určit, jestli se jedná opravdu alergii na potravinu, která se v daném rozmezí konzumovala. Pokud se reakce na alergii dostaví pouze v mírnější formě, jako je kopřivka, tak je ideální se napít vody a zkonzumovat jinou potravinu.

V případě dušnosti, nebo otoku krku či jazyku, je zapotřebí okamžitě vyhledat lékaře. Může se dostavit i silná reakce, která povede až ke smrti. To je ovšem vzácný případ.

 

Následným postupem by měla být návštěva alergologického oddělení, kde se provedou jednoduché testy na alergii na potraviny. Kromě informace, že jste alergičtí na daný typ ořechu, či jiné potraviny, tak můžete odhalit i alergii na jinou stravu, která stejný druh poteinu obsahuje.

Vyhýbání se alergii na ořechy

Při zjištění alergie na ořechy, nebo semena, je potřeba kontrolovat potravu, která je může obsahovat. Dokonce i stopové prvky se mohou projevit, to platí především u arašídů, ty obsahují celkem 7 alergenů a dokáži být velmi agresivní i v minimálním množství. U balených potravin je povinné uvádět obsah ořechů a arašídů, při alergii je nezbytné se o složení informovat. Ořechy a semena nejsou pro tělo nezbytné, a proto by se nemělo jednat o příliš velká omezení, která by více zasahovala do života.

Mezi výrobky, které by se měly kontrolovat, patří zejména: tyčinky, bonbóny, sušenky, omáčky, směsi a také čokoládové výrobky. Dostatečná obezřetnost je vždy výhodou.