Pro maminky Rodina

Malý neposeda nebo dítě s poruchou?

Máte doma dítě, se kterým téměř nikam nemůžete, protože prostě neposedí a šijí s ním všichni čerti?

S vervou se vrhá do nové činnosti, aby tu předchozí nechalo nedokončenou, vzápětí se však  zase vrhá do něčeho jiného. S největší pravděpodobností to znamená, že máte hyperaktivní dítě.

Jak a kdy lze poznat či je to porucha, s níž je třeba navštívit odborníka? Funkční oslabení centrální nervové soustavy posoudí psycholog s neurologem, kteří se při diagnostice doplňují.

Základní příznaky dítěte po třetím roce života

  • Chová se bez zábran a nemá pud sebezáchovy.
  • Reaguje neadekvátně a silně reaguje i na menší podněty.
  • Probíhá u něj nerovnoměrný vývoj – v něčem vyniká a je nad úrovní svého věku, v něčem je naopak pod úrovní.

Nejčastěji se vyskytují poruchy soustředění spojené s hyperaktivitou, které se v současné době nazývají syndrom ADHD (v minulosti LMD).

Projevy

Dítě je nesoustředěné, díky své živosti si může i ubližovat, je pohybově výrazně neklidné. Neustále má potřebu si s něčím hrát, má problém zůstat chvíli v klidu, neustále se ošívá, poskakuje, pobíhá. Pohyb je však občas spojen s motorickou neobratností. Projevuje se to potížemi s koordinací pohybů, která jej trápí i u běžných denních činností (oblékání, používání příboru nebo zavazování tkaniček). Ve škole bývá velice neoblíbený tělocvik, především pak kolektivní hry, ve kterých svou neohrabaností kazí skóre svému družstvu. Díky neobratnosti v jemné motorice se samozřejmě objevují problémy i při psaní, kreslení, rýsování či pracovních činnostech. Často bývá narušená i motorika mluvidel, což se projevuje v neobratné artikulaci, která bývá provázena různými poruchami řeči. Dítě je neustále nabité energií, kterou však neumí ovládat. Čím více je unavené, tím více s sebou šije a pobíhá.

Jak na něj

  • Důležitý je dostatek pohybu, nejlépe na čerstvém vzduchu.
  • Stanovte si společně pravidelný denní režim, v němž se budou střídat pohybové a klidové aktivity
  • Školní přípravu a učení rozdělte do kratších celků.
  • Buďte tolerantní a trpěliví.
  • Pomozte mu najít činnosti, ve kterých může být úspěšné.
  • Je důležité respektovat specifičnost dětské osobnosti, stanovte si proto společně pevný řád a pravidla, která budete pečlivě dodržovat.
  • Vytrvejte a vždy a ve všem buďte důslední.