Cestování

Krásy Českého Krumlova

Město Český Krumlov bylo zařazeno na seznam UNESCO a zdejší zámek spolu s historickým jádrem města si to plně zaslouží. Městská památková zóna si zachovala svůj středověký ráz i atmosféru a prakticky po celý rok sem jezdí spousta turistů obdivovat historické architektonické skvosty.

Po Praze je Český Krumlov nejnavštěvovanějším místem v celé ČR. Město bylo vybudováno nad klikatící se řekou Vltavou a jedinečný soubor městské zástavby především ze 16. století, dále rozsáhlý zámecký a hradní areál jsou národním i světovým dědictvím hodným jeho dalšího uchování. Historické sídlo slavného rodu Rožmberků je po Pražském hradu druhým největším zámeckým komplexem v České republice.

1280px-Cesky_Krumlov_VltavaCelý areál zahrnuje několik zámeckých budov, slavný maškarní sál, zámeckou zahradu, jejíž součástí je jedinečné divadlo s otáčivým hledištěm, rokokové fontány a letohrádek Bellarie. K výrazným dominantám města patří také chrám sv. Víta, který je svým gotickým stylem jedinečnou ukázkou stavebního mistrovství. Památková ochrana zahrnuje na území města Český Krumlov městskou památkovou rezervaci Český Krumlov, její ochranné pásmo a městskou památkovou zónu Plešivec.

Zámek Český Krumlov byl původně nevelký gotický hrad s věží. Gotická podoba sídla Rožmberků dosáhla vrcholu v 15. století po dokončení monumentální stavby Horního hradu. Zámecká věž tvoří spolu s kostelem sv. Víta jedinečné panorama středověkého města.

Pokud budete trávit v České Krumlově více dnů nebo dovolenou, budete mít dostatek času celé historicky cenné městské jádro prochodit, prohlédnout si zámek, odpočinout si v zámecké zahradě, ale také se vydat do nejbližšího okolí Českého Krumlova. Nejatraktivnější je zřejmě blízký zámek Hluboká nad Vltavou, ale za vidění stojí i hrady Dívčí Kámen či Rožmberk. Zdatnější turisté se mohou vydat na rozhlednu na vrcholu Kletě nebo se toulat na kole po cyklotrasách vedoucích malebným šumavským podhůřím.