Domov Pro maminky Rodina Zdraví

Víte, co znamená pojem indigové dítě?

Tyto děti jsou nejen nadprůměrně inteligentní, ale také mají vyvinutou schopnost intuice, obrovskou kreativitu a dokonce jim jsou připisovány i schopnosti parapsychologické nebo dokonce léčitelské. Poprvé se tento pojem objevil u příznivců hnutí New Age, které působilo v Anglii. Název je odvozen od aury indigové barvy, jež je pro tyto děti specifická.

Jak poznáte indigové dítě?

Oproti svým vrstevníkům se u něj objevuje větší sebevědomí, velmi obtížně akceptuje autoritu, neumí přijímat různá nařízení bezmyšlenkovitým způsobem. Vždy jej zajímá důvod a smysl jakéhokoli konání či nařízení. Vzhledem k tomu, že se jen velmi těžko přizpůsobuje jakémukoli řádu, může vyvolávat dojem asociála. Potřebuje k sobě dítě stejné povahy, pokud jej najde, rozzáří se. Pokud ne, uzavírá se do sebe s pocitem, že mu nikdo nerozumí. Rodiče by se měli snažit zprostředkovat setkání s dětmi podobného nadání. Může jim v tom pomoci organisace Mensa nebo kreativní kroužky.

Tyto děti mají silnou vůli, která však mnohdy může být chápána spíše jako tvrdohlavost. Pokud se u nich projevuje jakýkoli druh kreativity, mohou se této činnosti věnovat i několik hodin bez jakýchkoli dalších potřeb. Často bývají velmi kreativní, milují tvořivé činnosti. Projevuje se u nich silně vyvinutý cit pro spravedlnost, pokud se setkají s nespravedlností, silně se jich dotýká. Jsou to děti nezávislé, většinou si umí samy se vším poradit. Nelžou, nevymýšlejí si. Indigové děti dost často mívají problém i s vytyčenými hranicemi, které každé díte pro svůj rozvoj potřebuje. Musejí je totiž nejprve přijmout. Pokud se jim pravidla nezdají, mají problém je akceptovat.

Tyto děti mohou mít problémy i v dospělosti, neboť nejsou schopné nastoupit do zaměstnání pod autoritu, kterou neuznávají. Hledají práci, která je bude povznášet, nikoli práci běžného charakteru.