Radka Štefaňáková: Proč se vlastně vzdělávat?

„O důvodech ke vzdělávání vede pedagogika diskusi po staletí. Představte si svět bez škol a dalších vzdělávacích zařízení. Bez knih. Bez online vzdělávacích zdrojů. Jaký by byl? Vzdělání nám pomáhá pochopit svět, v němž žijeme, orientovat se v něm, dělá nás nezávislými, pomáhá proměňovat naše sny ve skutečnost,“ vysvětluje teoretička pedagogiky, pedagožka, autorka a dramaturgyně Radka Štefaňáková.

Pojďme se na začátku nového roku zamyslet nad vzděláváním. Rodičům školáků, školákům samotným, dospívajícím i dospělým studentům přinesl loňský rok spojený s distanční výukou řadu nových zkušeností i pocit hrdosti na to, že nové výzvy úspěšně zvládli. „Nové technologie daly tradičnímu vzdělávání nový rozměr,“ připomíná Štefaňáková. „Učíme se přirozenou cestou, výuka vychází z reálných situací, můžeme studovat z domova, rozšířily se tzv. aktivizační metody, např. diskuse, projekce, didaktická hra, přirozeně vstupují do výuky například principy dramatické výchovy. Je potěšující, že se zvyšuje důraz kladený na čtenářství a kritickou gramotnost. Zamysleli jsme se hlouběji nad významem vzdělávání, mnozí si citelněji uvědomili, že vzdělání otevírá možnosti, že informace jsou mimořádně cennou komoditou.“

Náš tip: Pokud se vám nechce dávat nemalé sumy za předražené knihy? Doporučujeme knihy bazar, kde najdete zajímavé kousky za minimální ceny.

A tipy pro studenty, malé, dospívající i ty dospělé? „Domnívám se, že mezi klíčové kompetence pro další roky bude patřit všeobecný přehled, schopnost rychlé adaptace, tedy přizpůsobit se například novým pracovním postupům nebo novému prostředí, dále komunikace s lidmi a schopnost kritického myšlení. Klíčové nebude získat informace, ale umět je správně použít. Vzdělávat bychom se měli po celý život, stavět se k životu aktivně, “ domnívá se odbornice. „České školství čeká jistě v budoucnu řada dalších výzev a změn. Jsem však optimistkou. Jak kdysi napsal americký spisovatel Charles Browne: Pesimista si stěžuje na nepříznivý vítr, optimista čeká, až se změní na příznivý, realista přizpůsobí situaci plachty.“