Doporučujeme

Překlady a tlumočení jedině od profesionálů

Mnoho lidí velmi podceňuje životní situace, ve kterých se řeší záležitosti v jazyce, který nám není mateřský. Obzvláště v případě jednání s firmami, nebo soudy, je vhodné vybrat profesionála, se kterým je jistota, že veškeré administrativní záležitosti dopadnou skvěle.

Proč využít služeb překladatele

3Platit si stálého tlumočníka nebo překladatele je finančně náročné, firmám se ovšem nabízí možnost využít pravidelných služeb profesionálních překladatelů, které si lze objednat nebo zaplatit na potřebný termín.

Obzvláště na schůzkách se zahraničními firmami se tím zvedne prestiž společnosti, pokud s sebou bude mít tlumočníka. Vzájemné pochopení bude mnohem snadnější a spolupráce tak bude zcela bezproblémová.

Zkušenosti a kvalita na prvním místě

Pokud potřebujete skutečně profesionální překlady jakýchkoliv textů z němčiny či angličtiny do češtiny, nebo opačně, případně z německého jazyka do anglického a obráceně, můžete využít služeb překladatelky a tlumočnice, která pobývala celých dvacet let v německy mluvící zemi. Aktivní používání hovorové i mluvené němčiny spolu s úspěšným absolvováním tlumočnické a překladatelské fakulty University ve Vídni, vybavilo překladatelku perfektními schopnostmi překládání a tlumočení v německém jazyce.

Díky dalšímu ukončenému studiu oboru zahraniční obchod na Ekonomické universitě ve Vídni a doplňkovému studiu na právnické fakultě Karlovy University v Praze dosáhla naprosté dokonalosti, které ji dnes umožňuje provádět profesionální překlady a soudní překlady s razítkem, neboť je vedena v seznamu soudních překladatelů a tlumočníků.

4

Pro soukromé osoby i pro firmy

Služeb profesionální překladatelky mohou využívat jak soukromé osoby, tak firmy. Zejména společnosti, které spolupracují s firmami v Německu či Anglii, potřebují překládat nejrůznější texty, od obchodních smluv, přes různé marketingové dokumenty až po reklamní texty. V překládání i tlumočení překladatelce velice pomáhají nejen znalosti teoretické, ale i znalosti zvyklostí, formalit a tradic nabyté za dobu pobytu v německy mluvících zemích. Každý úřední překlad je chráněn před neoprávněnými osobami a informace nabyté z těchto dokumentů jsou naprosto důvěrné.

Nízké ceny překladů

7Ceny překladů se počítají podle zpracovaných normostran a liší se podle složitosti a důležitosti dokumentů. V případě nutnosti je možné přeložit dokumenty za zvýšený honorář i přes noc či o víkendech nebo svátcích. Kvalita překladů je zaručena, neboť všechny překlady procházejí korekturou rodilým mluvčím a jsou opatřeny razítkem ověřený překlad.

Překladatelka se zabývá i tlumočením u soudů nebo konsekutivním, neboli následným tlumočením. To spočívá v tlumočení ústního projevu řečníka po částech. Řečník vysloví vždy část svého projevu, ať je jeho rodným jazykem němčina nebo angličtina. Poté poskytne tlumočníkovi čas k převodu do češtiny, ale i opačně. Tato služba je velice výhodná zejména při obchodních jednáních, při kterých má česká firma jistotu, že nedojde k žádným nedorozuměním nebo chybnému pochopení myšlenek jejího německého partnera.