Doporučujeme

Čištění a údržba fasád

Atmosférické nečistoty, kterými jsou kromě kyselých dešťů také průmyslové exhalace, výfukové plyny, saze z komínů továren, tepláren i obytných budov, to jsou všechno příčiny znečišťování fasád domů. Ovšem nejen fasády, ale i střešní krytiny, zdi, terasy, chodníky a jiné povrchy trpí působením atmosférických nečistot. Zejména se to projevuje ve městech, kde je hustší zástavba a více zdrojů znečištění, než na venkově.

Budovami jsou nejen obytné domy, ale i administrativní budovy, odchodní domy, historické památky, pomníky a další objekty. Jejich znečištění má za následek postupnou ztrátu jejich původní barvy, ale i odolnosti vůči povětrnostním vlivům. Tento negativní jev lze účinně omezit speciálním čištěním, které provádí společnost BIOTEC a.s. Čištění fasád umí hotové divy.

Firma byla založena v r. 1992 a od počátku se zabývá nejen čištěním vnějších fasád budov, ale provádí i speciální čistící práce uvnitř objektů. Pomocí systému SCALP jednak čistí veškeré povrchy, a jednak jim díky ochranným látkám prodlužuje jejich životnost. Ochranné nátěry zabraňují opětovnému znečištění a udržují ošetřené povrchy dlouho v čistém stavu. Systém SCALP nahradil od r. 2012 dříve používaný systém GRAFITIX.

Jaké služby BIOTEC nabízí?

  • čištění fasád, střešních krytin, soklů, plotů, teras, chodníků, opěrných zdí a jiných povrchů
  • odstraňování mechanických, chemických a biologických nečistot z různých povrchů
  • antigraffiti servis, který dokonale a bez prosvítání odstraní výtvory sprejerů
  • čištění, údržba a ochrana povrchů uvnitř budov

Všechny práce provádějí vyškolení pracovníci firmy BIOTEC, která kromě vlastního čištění fasád poskytuje zdarma i poradenskou a servisní činnost. Čistící prostředky systému SCALP také prodává všem zájemcům z řad fyzických i právnických osob. U všech prodávaných prostředků je přiložen návod k použití, jejíž snadná aplikace spočívá v nanesení, působení a nakonec spláchnutí studenou tlakovou vodou (wap).

Kategorie SCALP

  • čistící prostředky na minerální podklady, hliník a beton
  • odstraňovače barev na bázi umělých pryskyřic
  • hydrofobní, oleofobní a fungicidní přípravky
  • odstraňovače graffiti
  • preventivní ochranné nátěry