Novinky Pro maminky Rodina Zdraví

Měření bazální teploty I.

Ať už chcete miminko nebo ne, měření této teploty je užitečným pomocníkem k přesnému určení plodných dnů, kdy pak přínosně víte, v který okamžik se „na to vrhnout“, popřípadě, kdy být při styku obezřetnější. Pojďme si v následujících článcích popsat, jak to všechno funguje…

 

Symptotermální metodou (dále STM) určujeme plodné a neplodné dny ženy na základě hodnocení znaků (symptomů) plodnosti. Právě měření bazální teploty je jedním ze způsobů této metody, která Vám může sloužit jak v případě, kdy chcete předcházet možnému otěhotnění, tak naopak při toužebné snaze otěhotnět.

Přirozené plánování rodičovství (dále PPR) využívá STM k určení plodných a neplodných dnů, tedy k přesnému datu Vaší ovulace v měsíci. Rozdíl mezi STM a PRP je pak zásadní pro páry, které se snaží vyhnout početí, přičemž základní filosofií PRP je nebránit uměle početí, což znamená nepoužívat žádnou antikoncepci (mechanickou či chemickou), ovšem v období plodných dnů také sexuálně abstinovat.

To STM se antikoncepci nebrání, zastává názor, že žena je plodná jen několik dní v cyklu, takže není třeba její tělo zatěžovat dlouhodobou antikoncepcí (hormonální pilulky, nitroděložní tělísko, Depo-Provera apod.), ovšem v plodných dnech je nutné volit alternativu jednorázové antikoncepce (kondom, spermicidy, cervikální kroužek, houbička apod.).

 

miminko

 

Symptotermální metoda (STM)

Jak bylo uvedeno, STM je založena na hodnocení symptomů plodnosti, přičemž základní znaky plodnosti jsou tři (těm je třeba klást zvláštní váhu, podrobněji se jim tedy budu věnovat v dalším článku):

1. Bazální teplota těla
2. Cervikální hlen (hlen děložního čípku)
3. Poloha děložního čípku