Koučink jako skvělý nástroj každé manažerky

Manažerka je pozice vedoucí, která zodpovídá za chod svěřené organizace. Pozice manažerky vyžaduje určité znalosti a dovednosti, nemůže ji vykonávat každý. Je určená pro ty, kdo mají přirozenou autoritu a dokáží vést ostatní.

Koučink určený pro manažerky nabízí možnost, ukazuje cestu a dodává užitečný nástroj pro to, jak na sobě pracovat, jak pomáhat druhým. Jedná se o příležitost nabízející možnost, jak se zdokonalit a to jak osobnostně, tak i profesně.

Pokud práce dává smysl a přináší viditelné výsledky, cítíme se více motivovaní. Pokud zastáváme pozici lídra, je naší úlohou pomáhat ostatní tak, aby odváděli svoji práci dobře.

Role koučujícího manažera potřebuje určité teoretické zázemí, které osvětlí, jak funguje lidská mysl a motivace, potřebuje dovednosti, jež usnadní efektivní koučovací dialog a potřebuje osobnost. Využijete-li koučování v práci s lidmi, podpoříte pozitivně firemní kulturu, zvýšíte motivaci a angažovanost zaměstnanců a v neposlední řadě zvýšíte jejich odpovědnost.

Podporu koučinku nabízí certifikovaný kurz koučování.

Certifikovaný kurz koučování

Kurz koučování

Certifikovaný kurz koučování nabízí COACHING UNIVERSITY. Tento profesionální kurz koučinku je certifikovaný a s akreditací MŠMT a naučí vás pomáhat skrze sebe druhým. Jedná se o intenzivní kurz trvající 4 měsíce. Propojuje klasické koučování s transformačními postupy směřujícími k proměnám ve všech osobnostních rovinách. Kurz vedou zkušení trenéři s kvalifikací, kterým rukama prošlo velké množství zájemců.

Benefity koučinku

Hvězdný kouč umí a dovede vyvolat okamžik, kdy si uvědomíte něco zásadního, přehodnotíte svůj přístup, chování nebo úhel pohledu na dění kolem sebe nebo na to, co máte udělat. Pomůže vám akceptovat svůj osobní i profesní posun. Vede vás pomalými kroky k tomu, abyste dosáhli rovnováhu a výsledky.

Pomáhá zlepšovat komunikaci s lidmi, ukáže vám, jak v nich číst, jak je lépe vést, jak jim efektivně a smysluplně pomáhat.

Další možností je certifikovaný kurz NLP, který vám pomůže dosahovat obdobně skvělých výsledků díky ovládnutí svého mozku a moderních vědeckých způsobů.