Jak předcházet závislosti na počítačových hrách u dětí?

Závislost na drogách, závislost na lécích, závislost na alkoholu, také workoholismus, syndrom vyhoření a gamblerství. To jsou všechno problémy dnešní doby, se kterými se potýkáme. Bohužel se nejedná o problémy, které by byly typické jenom pro dospělé jedince. Jsou to naopak problémy, které často ohrožují i mladistvé nebo děti, které často umí obejít povinnost mít osmnáct let. Proto se zejména rodiče ptají, jak mají zabránit závislosti dětí na počítačových hrách.

Zatímco některé počítačové hry jsou zcela neškodné, jiné (především ty sázkové) mohou v dětech vypěstovat závislost už v brzkém věku. Naštěstí existuje několik tipů, jak závislosti na hrách čili takzvanému gamblerství předcházet a jak tedy zamezit tomu, aby děti na internetu přestali utrácet veškeré své kapesné či peníze, které dostanou od prarodičů k narozeninám.

Rodičovská kontrola je na místě

To zásadní, co mohou rodiče udělat, je kontrolovat, co děti hrají. Samozřejmě ne vždycky to lze, ale lepší nějaká kontrola než žádná kontrola. Jak jsme zmínili, existují hry neškodné, pak tu jsou ty pěstující agresivitu a jiné svádí i malé děti k sázení (také bylo zmíněno, že dnešní děti už vědí, jak obejít povinnost mít osmnáct let).

Rozvíjejte u dětí jejich zájem o koníčky

Abyste se prakticky nikdy nemuseli bát toho, že skončí jako gambleři, je dobré v nich rozvíjet zájem o koníčky, které jim jsou blízké, které je baví, které mají rádi. Můžou to být sportovní aktivity, ale také to mohou být kreativní činnosti, jako malování, keramika nebo cokoli jiného. Rozvíjením zájmu o koníčky předejdete tomu, že se bude dítě nudit. Nuda je v tomto případě zlomová, bohužel. Při nudění se dítě automaticky sahá po hrách a nespouští z nich zrak ani svou pozornost.

Další tipy, jak předcházet závislosti

  • Stanovte dítěti režim.

  • Ať dítě nehraje hry u kamarádů či v hernách.

  • Veďte dítě k pravidelným přestávkám mezi hraním.