Cestování

Terezín

Terezín je malé pevnostní město ležící na břehu řeky Ohře, nedaleko jeho soutoku s Labem a cca 2 km od Litoměřic. Město se rozkládá po obou březích Ohře, která jej rozděluje na Malou a Velkou pevnost Terezín.

Součástí Terezína jsou také tři přilehlé vesnice, kterými jsou České Kopisty, Nové Kopisty a Počaply. Pevnost Terezín stojí od roku 1780, kdy ji založil císař Josef II. Za dva roky poté byl Terezín prohlášen svobodným královským městem. Císař udělil městu toto jméno na počest své matky císařovny Marie Terezie.

1280px-Terezin_CZ_fortification_artillery_casemates_032

Pevnost Terezín se do povědomí českého národa dostala smutným způsobem během druhé světové války, kdy z ní nacistické Německo vytvořilo židovské ghetto, odkud odváželi židy do vyhlazovacích táborů. Někdy se nesprávně uvádí, že zde byl koncentrační tábor. V upomínku těchto hrůzných válečných událostí byl v prostorách Malé pevnosti zřízen Památník Terezín a celý objekt byl prohlášen za národní kulturní památku.

V dnešní době je Terezín také vhodným výchozím místem pro podnikání výletů do blízkého okolí. Můžete se ubytovat přímo ve městě nebo v blízkých Litoměřicích, které se proslavily zejména pořádáním každoroční výstavy Zahrada Čech. Přímo v Terezíně je například ubytovna na třídě Dukelských hrdinů. Dále najdete v Terezíně osadu Kréta, která se rozkládá na glacisech západní části vnějšího obranného valu pevnosti. Těsně pod ní stojí čtvrť rodinných domků, dále je zde kromě školy, fotbalového hřiště také autokemp, vybavený vším potřebným pro autoturisty. Kemp také hojně využívají vyznavači cykloturistiky, pro které je převážně rovinatý kraj kolem Terezína velice příhodný.

Pokud se rozhodnete strávit dovolenou v Terezíně, budete mít možnost navštívit řadu zajímavých míst v těsné blízkosti tohoto pevnostního města. Například vodní hrad v nedaleké Budyni nad Ohří nebo zámek a klášter v Doksanech. Kousek je to i na památnou horu Říp.