Cestování

Gotický Český Brod

Město Český Brod najdete východně od Prahy nedaleko Kolína. Součástí Českého Brodu jsou i dříve samostatné obce Liblice a Štolmíř a na březích Podvinného a Mlýnského rybníka osada Zahrady. Spolu s dvěma dalšími obcemi Vrátkov a Tuchoraz tvoří všechny tyto obce jeden sídelní celek.

O Českém Brodu se dnes hovoří jako o gotickém městě, které patří mezi nejstarší města v Čechách. Pravděpodobně jej založil pražský biskup Jan I. ve 12. století jako trhovou osadu na obchodní stezce spojující Prahu s jižní a východní Evropou. Město vzniklo jako ochrana brodu přes řeku Šemberu a díky biskupovi Janovi I. se městu začalo říkat Biskupský brod. Dnešní název Český Brod se poprvé objevil v r. 1291. Jelikož byl Český Brod r. 1268 povýšen na město, potřeboval vybudovat také městské hradby. Zbytek hradebního opevnění, který byl obnoven v 15. století v gotickém slohu, se dochoval do dnešních dnů.

Cesky_brodMěsto Český Brod má některé historické zvláštnosti. Například nedaleko jsou pověstné Lipany, kde nedlouho po bivě uzavřeli představitelé Českého Brodu s panskou koalicí příměří. V květnu 1945 byla ve městě podepsána kapitulace německých vojsk.

Historické jádro Českého Brodu se stalo od roku 1990 městskou památkovou zónou. Mezi dominanty města patří románsko – gotický kostel sv. Gotharda, který byl později přestavěn na zcela gotický. Dále zde můžete obdivovat pozdně gotickou kamennou zvonici, zachované hradby, podzemní gotické chodby a sklepy nebo pomník Prokopa Velikého. Domy historického městského jádra mají zpravidla sklepy, jimiž se lze dostat do podzemního chodbového systému.

Český Brod je pro turisty i výchozím bodem k výletům do zajímavého okolí. Nedaleko je lipanské bojiště s mohylou vysokou 11 m, která zde byla postavena v 19. století na památku bitvy u Lipan v r. 1434. K dalším zajímavostem patří přírodní lokalita Dolánky, chráněná krajinná oblast vrch Klepec, tucharazská tvrz aj.